💥Lễ giỗ tổ sân khấu năm nay được tổ chức tại công ty Shine Media thật trang nghiêm và ấm áp.
Nhang Hoa Vinh kính chúc anh em nghệ sĩ và những anh em làm nghệ thuật – sự khiện – sân khấu được nhiều thuận lợi, phát triển, thành công rực rỡ.
#nhanghoavinh #nhangtram #nhang #hoavinh